Medlemsfordeler som NOFAG medlem

Som medlem i NOFAG får du en rekke fordeler. Dersom du jobber med farlig gods, kan du være med på å utforme din egen hverdag og fremtid. Du kan påvirke rammebetingelser nasjonalt og internasjonalt gjennom det arbeid som gjøres i foreningen. I tillegg er det en rekke andre fordeler du får som medlem.

Bistand til deg

Sekretariat

NOFAG har sekretariat gjennom Noorservice der medlemmene kan henvende seg med aktuelle spørsmål.

Spørsmålene kan være mange, og tiden kan være knapp, dere får hjelp direkte eller henvendelsen blir videreformidlet til rette vedkommende. Vennlighet, kunnskap og god oppfølging er sekretariatets målsetting. Ring oss og vi sjekker saken!

 

Synliggjøring av bransjen og sikkerhetsrådgivere

Norsk forening for Farlig Gods (NOFAG) jobber for å synliggjøre bransjen ovenfor offentlige myndigheter, direktorat og departement som forvalter regelverket. NOFAG ivaretar sikkerhetsrådgiverens interesser og deltar i høringsprosesser.

Oppdatering

NOFAG hjelper medlemmene med å holde seg oppdatert vedrørende regelverk og nyheter. Sikkerhetsrådgivere som holder seg oppdatert får en mer interessant arbeidshverdag og fornøyde kunder! NOFAG bidrar til å øke kompetansen hos medlemmene.

Informasjon

NOFAG har gjennom sekretariatet i Noorservice et system for å håndtere en effektiv informasjonsflyt som orienterer medlemmene om relevante endringer. Aktuell informasjon formidles på e-post til medlemmene, samt gjennom web-portal og Facebook. Eksempler på informasjon er endringer i læreplaner og forskrifter, fortolkning av disse samt eventuelle nye retningslinjer for håndtering av farlig gods.

Markedsføring

Som NOFAG medlem blir du med i vår søkbare kursdatabase med ulike kurs. Basen blir brukt av firmaer som ønsker sikkerhetsrådgivere eller kurs av interesse der de enkelt kan finne frem til aktuelle sikkerhetsrådgivere og ADR-kurs på et aktuelt sted.

Fagmiljø

NOFAG har et eget styre som gjenspeiler gruppens kompetanseområder. Styret skal være sekretariatets rådgiver i fagspørsmål.

Fellesskap

NOFAG gir fellesskap med andre sikkerhetsrådgivere gjennom konferanser, fagsamlinger og seminar.
I tillegg kommer årlige medlems- og årsmøter. Disse foraene gir gode muligheter for nettverksbygging.

Medvirkning

NOFAG ivaretar medlemmenes interesser gjennom innspill mot og dialog med myndighetene når forskrifter og læreplaner skal utformes.NOFAG er også medlem i den Europeiske organisasjonen EASA, og jobber der for dine interesser vedrørende regelverk som er på gang i Europa. En bransjeorganisasjon har større innflytelse enn enkeltpersoner, så ta kontakt.

Maler

NOFAG har maler for årsrapporter mm som sikkerhetsrådgivere trenger. Dette ligger på sidene der medlemmene logger inn.

 

 

 

 

Økonomiske fordeler

Materiell

NOFAG forhandler aktuelt materiell etter innspill fra medlemmene. materiellportalen.no  finner du materiell til gunstige medlemspriser. Har du innspill vedrørende materiell, ta kontakt med info@noorservice.no så vil vi følge opp dine forslag.

Videre har NOORSI utviklet bransjerelevante elektroniske system,ta kontakt dersom du ønsker informasjon om dette.

Standardiserte avtaler

NOFAG jobber med å tilrettelegge for standardiserte avtaler for sikkerhetsrådgivere og andre avtaler, disse er tilgjengelig for foreningens medlemmer.

 

Forsikring

NOFAG har fremforhandlet meget prisgunstige forsikringsavtaler for sikkerhetsrådgivere gjennom Gjensidige forsikring.  Forsikringene er skreddersydd sikkerhetsrådgivernes behov for dekning.

 

Kompetansebevis

NOORSI har gunstig rabattavtale på sertifisert - og dokumentert kompetansebevis gjennom Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring.

Hotellavtale

Gjennom en hotellavtale med Choice-kjeden får medlemmene i NOFAG rimeligere overnatting både i jobb- og privat sammenheng, på alle Clarion, Quality og Comfort hoteller i Norge, Danmark, Finland og Sverige.

Vikarer/ ekstrahjelp

Dersom du som ADR-instruktør skulle bli syk eller av andre grunner ikke kan holde et kurs, kan NOFAG informere deg om vikarmuligheter. Har dere behov for ekstrainstruktør kan NOFAG bidra med kontakter. Har derimot du ledig kapasitet kan du melde deg som aktuell vikar eller ekstrainstruktør.

Kurs, fagsamlinger og konferanser

Som medlem i NOFAG kan du delta på kurs, fagsamlinger og konferanser til rabatterte priser. Dette gjelder alle kurs, fagsamlinger og konferanser i NOORSI skolen.