Om foreningen NOFAG

Hvem er NOFAG

 

Norsk forening for Farlig Gods- NOFAG, er en forening for personer, sikkerhetsrådgivere og foretak med tilknytning til håndtering av farlig gods.

 

Kort sagt så er medlemskap interessant for alle som er interessert i fagområdet Farlig Gods.

Tilknytning til NOORSI

 

Medlemskap i NOFAG betyr også medlemskap i NOORSI med alle rettigheter på NOORSI sitt årsmøte.

 

Foreningen er en selvstendig forening innenfor NOORSI, med eget styre, men følger NOORSI sine vedtekter om medlemskap og betaling av medlemskontingent.

NORSK ORGANISASJONSSERVICE AS (et datterselskap av NOORSI) er sekretariat og teknisk arrangør for foreningens aktiviteter.

Hvem kan bli medlem

 

Foreningen opptar virksomheter og dertil ansatte personer og godkjente sikkerhetsrådgivere som medlemmer, samt andre som har særskilt interesse av fagområdet farlig gods og kan bidra til faglig utvikling.

 

Kort sagt kan alle som har interesse av Farlig Gods bli medlem. Foreningen praktiserer vid adgang til medlemskap.

 

 

Organisering

 

Årsmøtet er NOFAG sitt øverste organ. Årsmøtet består av medlemmene i NOFAG. Årsmøtet avholdes normalt i april måned hvert år. Årsmøtet behandler hvert år viktige saker som prinsippielle saker som er viktige for foreningens medlemmer, økonomi og styrets årsberetning.

 

Årsmøtet velger styret i foreningen.

Styret velger forretningsfører, som er den som normalt har oppfølging med den daglige drift, tilrettelegging for styremøter og aktiviteter i foreningen.

Medlemmene har altså full kontroll på foreningen gjennom årsmøtet.