NOFAG i møte med Sjøfartsdirektoratet

NOFAG styret tok for en tid tilbake kontakt med Sjøfartsdirektoratet, og ønsket et møte. Bakgrunnen var at NOFAG ønsket å diskutere regelverket for transport på innenlands ferger. Møtet ble avtalt og dato ble satt til 12. desember.

Fra NOFAG møtte nestleder i styret Carina Kjenne og styremedlem Audun Tandberg. Det var Tandberg som var initiativtager til møtet, og som også har vært sterkt engasjert i denne saken i en årrekke. I tillegg møtte forretningsfører for NOFAG Audun T. Sætre.

Det arbeides med et omforent møtereferat, og medlemmene vil selvsagt få tilgang til dette så snart det foreligger.

Viktig innlegg
Siste innlegg