Høring - endringer i landtransportforskriften

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har sendt ut forslag til endring i forskrift om landtransport av farlig gods.

Forslaget innebærer enkelte regeltekniske justeringer av gjeldende landtransportforskrift, samt å forskriftsfeste fast etablert praksis på noen områder.

Nye bestemmelser innebærer å forskriftsfeste dagens forvaltningspraksis for bruk av aluminiumstanker til transport av UN 3375, mellomprodukt for sprengstoff, i tillegg vil bruk av modulvogntog til transport av farlig gods bli tillatt for stykkgods.

GÅ TIL HØRING

Viktig innlegg
Siste innlegg
Søk etter Tag
Følg oss
  • Facebook Social Icon

© 2017NOFAG

post@nofag.no

Kilengaten 15b, 3117 Tønsberg

Sentralbord 33309940