NOFAG vurderer APP for farlig gods og sikkerhetsrådgivere

NOFAG har over en tid jobbet med planer om en telefon-APP for farlig gods og sikkerhetsrådgivere. Flere av dere som har vært med på konferansene har sikkert hørt om dette prosjektet tidligere. Det ble også tidligere gjennomført en liten spørreundersøkelse om behovet for en APP med eksempelvis oppslag i regelverk og annen informasjon lett tilgjengelig.

Styret i NOFAG har også hatt møter med andre foreninger for å se på mulighetene for et samarbeid om dette prosjektet.

I utgangpunktet så har det vært en ide om å ha regelverket lett tilgjengelig, men i kartlegging av behovet for funksjonalitet har imidlertid tilbakemeldingene vært noe sprikende.

Styret og administrasjonen er derfor svært interessert i flere tilbakemeldinger og ideer fra medlemmene om hva slags funksjonalitet som er viktig å få med i en slik APP når utviklingen nå straks settes i gang.

Ta gjerne kontakt med styreleder Inge Eriksen på tlf 97067310 eller forretningsfører Audun T. Sætre på 92447998 for å komme med gode forslag til en ny APP for medlemmene i NOFAG.

Viktig innlegg
Siste innlegg
Søk etter Tag
Følg oss
  • Facebook Social Icon