Samling for styrene i de nordiske land

NOORSI har begynt planlegging av en felles samling for foreningene i de nordiske land.

I første omgang er det styrene som skal møtes, og dette arrangementet har nå blitt lagt til Clarion Gardermoen 28. februar 2019.

Målet er å få til et nært og godt samarbeid mellom de nordiske foreninger for farlig gods og sikkerhetsrådgivere, og denne samlingen vil være startskuddet for et videre samarbeid.

Viktig innlegg
Siste innlegg