Den 9. generalforsamlingen i EASA ble avholdt i Leipzig den 8. og 9. april 2019

Den 9. generalforsamlingen i EASA ble avholdt i Leipzig den 8. og 9. april 2019. Det var 17 av 20 medlemsland som var representert under møtet, og styreleder og nestleder for NOFAG var tilstede. Målet med møtene er å lære på tvers av landegrenser og jobbe med regelverksendringer som er nødvendige for å opprettholde den internasjonale sikkerheten. Per dags dato har EASA mulighet til å kunne innvirke på endringer i det internasjonale regelverket under WP15/joint meeting for RID/ADR/ADN. Generalsekretæren i EASA er Gaston Zens, pga. sykdom har han meldt ønske om nyvalg, og Guillaume Lecoz fra Frankrike vil derfor overta generalsekretærvervet. Det var ønskelig å kunne legge fram et uformelt dokument allerede til september i år når "the joint meeting" blir avholdt under en periode på 2 uker. Det vil nok allikevel ikke la seg gjennomføre pga. interne omrokeringer og endringer. Det er derfor satt ned arbeidsgrupper som skal ta for seg temaer og se på finansiering for å kunne delta. Det vil være aktuelt å heve medlemskontigenten som nå kun er 125 Euro ved neste veiskille. Fokuset for arbeidsgruppene resten av året vil derfor være økonomi, minimumskvalifikasjoner for sikkerhetsrådgivere, årlige rapporter, online opplæring, mm..

Link til EASA nettsider her!

Viktig innlegg
Siste innlegg
Søk etter Tag
Følg oss
  • Facebook Social Icon