Endring i ADR prøver på Trafikkstasjonene

Norsk Forening for Farlig Gods NOFAG er gjort kjent med at det fra august 2020 er gjort en del endringer i avsluttende ADR prøver/eksamen på trafikkstasjonene. Det er slik at Trafikkstasjonene har fått ny "software" til prøver for alle førerkortklasser, og i den forbindelse er det også gjort endringer for ADR prøvene.

Det er gjort en generell forbedring av trafikkstasjonene sitt system for teoretiske prøver, slik at prøvene nå kan inneholde både video, bilder mm, og for ADR så betyr det som eksempel også "utklipp" av ADR regleverket.

Viktigste endring er nok at det nå kun vil være ET svaralternativ som er riktig på ADR prøvene, mens det før kunne være flere svaralternativer som var riktig.

DSB støtter endringene som er gjort og mener prøvene er blitt mer relevant for sjåførene. I tillegg er prøvene nå mer harmonisert mot eksempelvis vårt naboland Sverige. Samtidig er det nå likt mot andre førerkortprøver.

Viktig innlegg
Siste innlegg
Søk etter Tag
Følg oss
  • Facebook Social Icon