ADR bevis - forlenget gyldighet pga Covid19

Det er som kjent nå en midlertidig ordning for ADR kompetansebevis pga Covid 19 (dispensasjon).

Oppfriskning av ADR kompetansebevis som utløp 01.03.20 til 01.11.20 forble gyldige til 30.november, ref tidligere melding fra DSB.

Denne dispensasjoner er nå av DSB utvidet slik at ADR bevis som utløper før 1. februar 2021 forblir gyldige til 28. februar.

Det meldes om lengre ventetid for å få avlagt prøve hos Statens Vegvesen på en del trafikkstasjoner, så dette er noe bransjene har vært opptatt av.

Viktig innlegg
Siste innlegg
Søk etter Tag
Følg oss
  • Facebook Social Icon