27.06.22 Sikkerhetsrådgivere får ikke nødvendig informasjon

DSB opplyser at når det gjennomføres tilsyn hos transportører så finner DSB ofte at sikkerhetsrådgiver ikke har fått informasjon om ADR kontroller som er utført av Statens vegvesen.


Til og med så ser DSB ofte at det ikke gis informasjon til sikkerhetsrådgiver om disse har medført kjøreforbud og anmeldelse.


Virksomheten må sørge for at denne informasjonen når fram til den som skal kontrollere at virksomheten oppfyller kravene!

DSB opplyser også at dette er en typisk og helt vanlig mangel i årsrapportene, det er faktisk sjelden å se en årsrapport hvor slike brudd blir omtalt. Så dette problemet gjelder nok de aller fleste sikkerhetsrådgivere.


Dette vil i neste runde medføre at sikkerhetsrådgiverne ikke kan få gjort jobben sin på en god måte, og igjen så kan dette være litt av grunnen til at det stadig avdekkes mange transporter med brudd på ADR.

Viktig innlegg
Siste innlegg
Søk etter Tag
Følg oss
  • Facebook Social Icon