Midlertidige unntak- transport av farlig gods. Oppdatert 1. februar 2021

De midlertidige unntakene gjelder for utløpte ADR-kompetansebevis, ADR/RID sikkerhetsrådgiverbevis og enkelte trykkbeholdere for transport av gasser i klasse 2.


Les mer på DSB sine sider

Viktig innlegg
Siste innlegg
Søk etter Tag
Følg oss
  • Facebook Social Icon