Veiledning til godkjenningsordninger ADR oppdatert

Veiledning til godkjenningsordninger ADR har blitt oppdatert:

Landtransportforskriften er ikke lenger tilgjengelig i boka sammen med ADR/RID bestemmelsene, men det vil komme en link til landtransportforskriften med veiledning på hjemmesiden til DSB.

ADR prøver på trafikkstasjonene:

Forskriften med veiledning vil være elektronisk tilgjengelig i pdf-format på PC-skjermen under eksamen.

ADR bestemmelsene vil også bli elektronisk tilgjengelig i pdf-format etter hvert. Elever som skal ta ADR eksamen ved trafikkstasjonene kan fremdeles ta med seg boka, men det vil ikke lenger være nødvendig hvis man klarer seg med å lese innholdet i pdf-format på PC-skjermen under eksamen.

Les veiledningen hos DSB her:

https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/veiledning-til-forskrift/godkjenningsordninger-adr/#sjafor

Viktig innlegg
Siste innlegg
Søk etter Tag
Følg oss
  • Facebook Social Icon