Styret i NOFAG

Styreleder Inge Eriksen

Inge Eriksen er sikkerhetsrådgiver, og har i mer enn 15 år arbeidet som sikkerhetsrådgiver for en rekke forskjellige firma. Han er også nestleder i NOORSI, et verv han har hatt i mer enn 10 år. Han har for øvrig vært instruktør innenfor en rekke forskjellige kurstyper blant annet sertifisert sikkerhetsopplæring.

Nestleder Carina Øraker Kjenne

Carin Øraker Kjenne arbeider som miljørådgiver/sikkerhetsrådgiver i konsernet Ragn Sells. Hun er utdannet kjemiingeniør og har i tillegg utdannelse som sikkerhetsrådgiver.

Styremedlem John Erik Kjettorp

John Erik har gjennom hele sin yrkeskarriere arbeidet med transport av farlig gods, og er også utdannet blant annet sikkerhetsrådgiver. Han har vært en av bransjens grundere og var med å starte blant annet det anerkjente farlig gods selskapet Dangerous Goods Management (DGM), hvor han var med i ledelsen i en årrekke. John Erik representerer Dangerouds Goods Management Oslo AS i styret.

Styremedlem Audun Tandberg

Audun Tandberg er daglig leder i transportselskapet Tandberg Transport. Han har med enn 20 års erfaring med transport av farlig gods og er i tillegg sikkerhetsrådgiver.

Styremedlem Ove Erik Vika

Ove Erik Vika er sikkerhetsrådgiver i SR Group.

Varamedlem Tor Stenerud

Tor Stenerud har i mer enn 20 år arbeidet med norsk og internasjonal transport, og har ellers drevet med opplæring innen logistikk og farlig gods siden 1994. Han har også vært faglærer i VGS innen fagområdene transport og logistikk. Han er sikkerhetsrådgiver for en rekke forskjellige firma gjennom firmaet SKT Farlig gods Spesialisten og avholder kurs innen ADR og tank. 

Varamedlem Willy Johansen

Willy Johansen har arbeidet med opplæring innen mange forskjellige fagområder, blant annet farlig gods og sertifisert sikkerhetsopplæring. Han er daglig leder i Scandinavian Safety Group AS.

Daglig leder Audun T. Sætre

Audun T. Sætre har vært med som forretningsfører i foreningen helt fra starten. Han var også en av pådriverne i oppstartfasen for å få foreningen i gang. Audun T. Sætre er dermed foreningens daglige leder, og har den daglige kontakt mot medlemmer, kontakter og myndigheter. Han er også den som drifter styret og sekretariatsoppgaver i NOFAG.

Please reload